Attorney at Law & Legal advisor
پیوندها
کلام ناگفته انور مینائی مشاوره اینترنتی مرجع دانش قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری وزارت دادگستری معاونت حقوقی قوه قضائیه مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه کانون وکلای دادگستری مرکز سازمان بازرسی کل کشور دادستانی کل کشور سازمان ثبت اسناد واملاک کشور معاونت حقوقی و امور مجلس سامانه قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران دانشگاه ملل متحد سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی کیفری مرکز اسناد سازمان ملل متحد دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا روزنامه رسمی روزنامه ماوی سایت حقوقی دادخواهی سایت وکالت وبلاگ تخصصی حقوق ایران مرکز تحقیقات حقوقی پژوان تارنمای حقوقی بامداد نو سایت حقوقی عدالت قضایی حقوق پزشکی دکتر قسیم عثمانی نماینده بوکان دفتر اسناد رسمی شماره 2 بوکان دفتر وکالت امیر کریمی یونس رسول دشت فرمانداری بوکان شهرداری بوکان شبکه علمی کشور پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات مبارزه با دروغ دفترخانه قالب بلاگفا
آشنایی با قرارداد لیسانس

تعریف:

موافقتنامه لیسانس یک قراردادقانونی بین دوطرف است که انتقال دهنده وانتقال گیرنده لیسانس نامیده میشوند. دریک موافقتنامه لیسانس معمولی انتقال دهنده لیسانس به انتقال گیرنده حق تولید وفروش کالا فراهم کردن یک نام یاعلامت تجاری یا استفاده از حق انحصاری اختراع تکنولوژی را واگذارمیکند. در مقابل انتقال گیرنده معمولا یک سری شروط را درازای استفاده از حق انتقال دهنده می پذیرد و موافقت می کند که مبلغ حق امتیازرابپردازد.

بنابراین می توان گفت تعریفی خلاصه از یک موافقتنامه لیسانس میتواند این باشد: اجازه وحق استفاده ایکه بوسیله اعطاکننده لیسانس برای استفاده از کالای موضوع لیسانس به انتقال گیرنده واگذار میشود. این واگذاری ممکن است همراه اثبات صلاحیت ها وپرداخت هزینه هایی درموضوعات مختلف باشد.

موافقتنامه های لیسانس موقعیتها وشرایط شناخته شده بسیاری را دربرمیگیرند. برای مثال خرده فروشی ممکن است با یک تیم حرفه ای ورزشی برای رشد وتولید و فروش محصولات تجاری با نشان  آن تیم ورزشی به توافق برسد. یا یک تولیدکننده کوچک ممکن است لیسانس تکنولوژی تولید یک محصول را از یک کارخانه بزرگتر برای کسب میدان رقابت بجای اینکه وقت وهزینه خود را برای توسعه تکنولوژی خود صرف کند بدست اورد. یا یک کارخانه کارت تبریک ممکن است با یک شرکت تولیدکننده فیلم برای تولید یک خط  کارت تبریک باعکس شخصیت های معروف کارتونی به توافق برسد.

موافقتنامه لیسانس هرچه که باشد بخش مهمی از سرمایه گذاری موفق است. باوجوداینکه تعیین آینده موفقیت آمیز یک کالا غیرممکن است ولی دربسیاری موارد این امردرمراحل اولیه برای تضمین اینکه محصول تحت لیسانس بهترین شانس ممکن راپیداکند،انجام می پذیرد.ترزاسالاس (playthings) مینویسد: یک شخص ممکن است بگوید که حداقل درطی فرایند مذاکره انعقاد قرارداد لیسانس آینده کامل محصولات تحت لیسانس روشن شود.

عناصر: عنصر رایج درموافقتنامه های لیسانس اینست که طرفی که حقوق کپی رایت و حق اختراع علامت تجاری دارد را پوشش و تحت حمایت قرارمیدهد. ازاین گذشته علاوه بر شروط متنوع که در قراردادها برای حمایت از واگذارکننده لیسانس وجود دارد، بعضی از گیرندگان لیسانس ممکن است الزامات خود را اضافه کنند. آنهاممکن است که برتضمین حقوقی که انتقال دهنده به آنها می دهد پافشاری کنند برای مثال ممکن است شرط ممنوعیت انتقال دهنده لیسانس جهت رقابت مستقیم به شخص دیگر را دررابطه با موضوع لیسانس و در بازارهای مشخص درقرارداد بگنجانند.

 

بعلت دلایل قانونی باید درقراردادهای لیسانس بطورمنصفانه زمان واسناد کامل تعیین ومشخص شود. اما بیشتراین موافقتنامه ها نکات اساسی مشابهی را پوشش می دهند و درکل قراردادها مقررات مشابهی رادربرمیگیرند. سالاس می گوید خلاصه قراردادهای لیسانس شامل پیش پرداختها،حق امتیاز،ضمانات واطلاعات  بازار، طرق تجدید قرارداد، زمان قرارداد، حقوق نظارتی فرایند کنترل کیفی وفهرست موجودی وبازپرداخت هاو مجوزهامی باشند.

مدت: یک عنصرمهم موافقتنامه لیسانس ایجاد یک چارچوب زمانی برای معامله است. بسیاری ازانتقال دهندگان برروی یک تاریخ معین برای رهایی محصولات تحت لیسانس  پافشاری میکنند. ازاین گذشته این مساله به نفع انتقال دهنده نیست که لیسانس را به شرکتی اعطاکند که هرگز بازاری برای محصولات ندارد.. از این رو تعداد زیادی از موافقتنامه های لیسانس برای مدت زمان مشخصی اعتبار دارند. این نوع حمایت ازانتقال دهنده میتواند ارزش قرارداد لیسانس را افزایش دهد یا اینکه شرایط بازار را به نفع وی تغییردهد. این مدت همچنین قابلیت اجرایی قرارداد را بوسیله تضمین کردن این موضوع که هیچ قرارداد لیسانس دیگری درمدت این قرارداد نباید بسته شود، حفظ میکند.

قلمرو: یک قرارداد لیسانس ممکن است درسرزمین خاصی حمایت شود. برای مثال یک لیسانس با محدودیت مکانی امریکای شمالی به انتقال گیرنده اجازه نمی دهد که درژاپن ازحمایت این قرارداد لیسانس استفاده کند.

نحوه پرداخت: یکی از مهمترین عنصرموافقتنامه های لیسانس ترتیبات مالی بین طرفین است. پرداخت ازجانب انتقال گیرنده به انتقال دهنده معمولا درغالب حق امتیاز فروش وضمانت حداقل پرداخت هااست. حق امتیاز معمولا شش تا ده درصد قرارداد را دربرمیگیرد. این موضوع به سطح تجربه انتقال گیرنده وموضوع قرارداد هم البته بستگی دارد. همه انتقال دهندگان به ضمانت احتیاج ندارند:اگرچه بعضی کارشناسان پیشنهاد میکنند که انتقال دهندگان تاآنجا که میشود غرامت تعیین کنند. دربعضی موارد انتقال دهندگان ازضمانت ها بعنوان اساس تجدید و تمدید قراردادهای لیسانس استفاده می کنند. ولی بطورمعمول اگرانتقال گیرنده حداقل خصوصیات فروش را رعایت کنند قرارداد تمدید میشود، درغیر اینصورت انتقال دهنده اختیار قطع  رابطه را دارد.

کیفیت: بیشترموافقتنامه های لیسانس همچنین کیفیت را نیز مدنظرقرارمیدهند. برای مثال انتقال دهنده لیسانس ممکن است شروطی را درقرارداد بگنجاند که انتقال گیرنده باید نوع تولیدو بسته بندی خاصی مطابق نمونه های رایج را درطول قرارداد رعایت کند. البته بهترین فرم کنترل کیفیت بوسیله دقت درشهرت انتقال گیرنده ازقبل است. یکی دیگرازمقررات مربوط به کیفیت درموافقتنامه های لیسانس شامل روش انتقال محصولات تجاری فروخته نشده است. اگرکالاهای باقی مانده درفهرست ارزان فروخته شود میتواند به شهرت انتقال دهنده دربازارآسیب برسد.

 

 

نمونه هایی ازقراردادهای لیسانس:

قرارداد لیسانس نرم افزار: در یک موافقتنامه لیسانس مصرف کننده، کاربر فقط میتواند نرم افزار را به تعداد محدودی برکامپیوترنصب نماید.

قرارداد لیسانس علامت ونام تجاری: انتقال دهنده لیسانس ممکن است اجازه کپی و فراهم اوردن کارهای دارای حق کپی رایت مثل کارهای هنری وشخصی را به انتقال گیرنده بدهد. با این لیسانس انتقال گیرنده نیازی نیست که ازادعای نقض حق کپی رایت مالک درآینده بترسد.

موافقتنامه لیسانس کارهای هنری وشخصیت: انتقال دهنده ممکن است که اجازه فراهم اوردن محصولات تحت یک علامت تجاری را به انتقال گیرنده بدهد، دراین صورت انتقال گیرنده میتواند ازعلامت تجاری بدون ترس ازادعای تخلف بعدی انتقال دهنده استفاده کند.

اگرچه لیسانس های هنری به لیسانس به معنی رایج آن  مرتبط نمی باشد ولی در مقابل تاثیرات مخربی  که صحت واقعی این آثاررا تحت تاثیرقرارمیدهد این موضوع میتواند حسن تعبیری است که به کارهای هنری اختصاص می یابد.

لیسانس اکادمیک: لیسانس یک مدرک اکادمیک است. اصالتا برای اموزش دردانشگاه شخص به این مدرک احتیاج دارد که بنابرعنوانش به دارنده ان لیسانسیه میگویند.

 

 

نتیجه گیری

قرارداد لیسانس با خود فقط فناوری می‌آورد. گاهی اوقات قرارداد لیسانس صرفا به معنی پرداخت حق امتیاز(ROYALTY) است. در این حالت، شرکتی که توان ساخت محصولی خاص را دارد و نیازی به دریافت اطلاعات اضافی هم ندارد، به موجب قرارداد لیسانس فقط حق امتیاز می دهد زیرا حق اختراع در اختیار شرکتی دیگر است. قرارداد لیسانس، مستلزم مدیریت سطح بالا و ظرفیت زیاد کسب فناوری در شرکت دریافت کننده لیسانس است. حتی در صورتی که همکاری فنی در قرارداد لیسانس پیش بینی شده باشد، باز هم دریافت کننده لیسانس بایستی به بازار دسترسی داشته باشد و یا این دسترسی را ایجاد کند و همه خطرات کسب و کار را نیز متقبل شود. از آنجایی که دریافت کننده لیسانس در مدیریت استقلال دارد، انگیزه بالایی برای تلاش در جهت توسعه فناوری و رشد دارد.

 

 رسول بیات- کارشناسی ارشد تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی    

........................................................

References

Heicklen, Michael J. "Licensing Your Restaurant's Name, Trademark." Nation's Restaurant News. June 29, 1998.

Salas, Teresa. "Building a Lasting Licensing Contract." Playthings. October 1988

. . . Anwar Minaei |
پاسخ سوالات حقوقی به mail شما ارسال می گردد
وب علمی و اطلاعاتی انورمینائی
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاههای بوکان
بوکان،خیابان استاد هیمن ساختمان یاسا طبقه سوم
تلفن 2-6262990-0482فکس04826262991 همراه09144815723
minaeia@yahoo.com
M.A.degree, Attorney At Law & Member Of Bar Association. درباره من
عناوین مطالب
پیگیری پرونده جدید: آراء وحدت رویه عنوان کار تحقیقی - ثبتی درس حقوق ثبت اسناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پیرامون قانون جدید مجازات اسلامی آرای دیوان عدالت اداری در ارتباط با شهرداری آشنایی با کمیسیون‎های ماده 100و77 و دیگر کمیسیون‎های شهرداری بخشنامه گمرك مبني بر «چگونگي تعيين ارزش كالاي ورودي» ابطال شد بخشنامه رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر کشور در خصوص دعاوی حوادث رانندگی بخشنامه راجع به قابل اجرا شدن مصوبات عادي ، بعد از انتشار در سامانه ملي قوانين و مقررات امكان تغيير نام بدون نياز به حكم دادگاه نمايندگان شركت‌هاي بيمه مكلف به حضور در دادگاه‌هاي حوادث رانندگي شدند نظريه مشورتي در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي . دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است آخرین جزئیات لایحه «ممنوعیت خروج خانم‌های مجرد از کشور»
آرشيو وبلاگ
93/01/01 - 93/01/31 92/12/01 - 92/12/29 92/08/01 - 92/08/30 92/02/01 - 92/02/31 91/12/01 - 91/12/30 91/10/01 - 91/10/30 91/05/01 - 91/05/31 91/04/01 - 91/04/31 91/03/01 - 91/03/31 90/12/01 - 90/12/29 90/04/01 - 90/04/31 90/03/01 - 90/03/31 90/02/01 - 90/02/31 89/12/01 - 89/12/29